Oppdaterte og nye gudstjenesteordninger i LabOra Verksted - gudstjeneste

18.12.2017


 LabOra Verksted - Gudstjeneste er oppdatert med hensyn til de siste endringer i vår kirkes gudstjenesteordninger.

 

 

Klikk her for å lese mer...

 

 

Følgende ordninger er oppdatert/nye:

 • Hovedgudstjeneste med dåp (oppdatert i Verksted)
 • Dåp i egen gudstjeneste (oppdatert i Verksted)
 • Vigsel 2017 (ny i Verksted)
 • Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 (ny i Verksted)
 • Nattverdordning for særlige anledninger (ny i Verksted)
 • Velsignelse av hus og hjem (ny i Verksted)

Ordningene finnes både på bokmål og nynorsk.

 

Tips for å oppdatere egne brukermaler med dåp

Mange har laget egne gudstjenesteordninger med dåp i LabOra Verksted. Her er et tips til hvordan du effektivt kan oppdatere dem uten å måtte lage dem på nytt (Vi anbefaler å ta en sikkerhetskopi først!):

 • Åpne gudstjenesteORDNINGEN i LabOra Verksted
 • Slett hovedgren DÅP
 • På det leddet som er siste ledd før dåp: Klikk knapp "Hent ledd", velg DÅP og klikk "Sett inn". Dette fører til at ledd DÅP i henhold til ny ordning settes inn.
 • Dersom hovedgrenen DÅP nå kommer på feil nivå i ordningen: Dra den til riktig plass i hierarkiet i navigeringspanelet til venstre.
 • Lukk gudstjenesteordningen (den lagres automatisk)
 • Når du nå lager nye gudstjenester med denne ordningen vil ordning for dåp være i henhold til ny ordning.