Nyhetsbrev - september 2016
 

Nyhetsbrevet for september inneholder informasjon om:

- Overgangen til nye Medarbeideren

- Exchangesynkronisering med Medarbeideren

- Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie

- LabOra Gudstjenesteplanlegger

 

Klikk her for å lese nyhetsbrevet

 

 

Hos Agrando merker vi om dagen at folk er i gang etter en velfortjent ferie og sommer. Og vi ønsker alle våre brukere en god arbeidshøst!
 
 
Nye Medarbeideren tar over

"Nye" Medarbeideren ble lansert i november 2015. Pr. dags dato er ca 3/4 av våre kunder over på denne. "Gamle" Medarbeideren vil stadig være tilgjengelig en periode, men vi begynner å stenge den ned nå. Den enkelte organisasjon (prosti/fellesråd) velger selv når en vil stenge tilgangen til "gamle" Medarbeideren.
Klikk her for å gi oss beskjed når dere ønsker å stenge tilgangen.

I forbindelse med overgang til nye Medarbeideren, tilbyr vi gjerne kurs. Vi gjennomfører både kurs på stedet hos kunde og kurs over internett.
Ta kontakt på for avtale og tilbud 

 
TID for fellesråd lanseres første kvartal 2017

TID for prester/proster ble lansert i april 2016, og 8 bispedømmer bruker nå TID til arbeidsplanlegging og tidsrapportering for alle sine prester.

TID for fellesråd er underveis. Noen fellesråd starter nå testing, og etter at denne testen er gjennomført blir endelig lanseringsdato bestemt.
TID er et suverent verktøy for planlegging og registrering av arbeidstid.

  • Enkel planlegging og registrering av arbeidstid.
  • Oversikt over tillegg og pluss/minustimer
  • Integrasjon mot Medarbeideren
  • Lett å se når det er planlagt aktiviteter
  • Integrasjon med lønnssystemer

Ta kontakt med Agrando for mer informasjon og tilbud.
 

Exchangesynkronisering med Medarbeideren
 
Nå kan Medarbeideren settes opp med synkronisering mot Exchange-server. Dermed kan du få automatisk toveis-synkronisering mellom din kalender i Medarbeideren og kalenderen i Outlook.

Ta kontakt med Agrando for mer informasjon og tilbud på denne lisensen.
 

Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie

Mange uttrykker stor glede ved å bruke Tekstverkstedet som Agrando utgir sammen med Eyvind Skeie. Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning. Abonnement gir tilgang til Tekstverkstedet enten gjennom appen "Tekstverkstedet" eller i biblioteket i LabOra Verksted - gudstjeneste.

Nå tilbyr vi også gruppeabonnement på Tekstverkstedet. Dette er en ypperlig ressurs for menighetens bibel- og samtalegrupper, eller for hele staben. Flere store byer har allerede kjøpt inn Tekstverkstedet til alle sine ansatte.

Husk at bruk av Tekstverkstedet gir grunnlag for støtte fra Kirkelige studieforbund.
 
Her finner du informasjon om Tekstverkstedet som kan distribueres til menighetens grupper
 
Tekstverkstedet kan bestilles her
 

LabOra Gudstjenesteplanlegger

LabOra Gudstjenesteplanlegger - langtidsplanleggeren som overtar etter "gamle" LabOra Gudstjeneste ble lansert i april 2016. Nye LabOra Gudstjeneste består etter dette av to systemer:

  • LabOra Verksted - gudstjeneste: Tar seg av detaljplanleggingen
  • LabOra Gudstjenesteplanlegger: Tar seg av kalenderplanleggingen

Mer informasjon finner du her

Alle kunder får gratis overgang til begge systemer for det antall lisenser en har hatt på "gamle" LabOra Gudstjeneste.
LabOra Gudstjenesteplanlegger kjører som modul i Medarbeideren, og krever ingen egen installasjon.
Fellesråd/menigheter velger selv når en vil starte å bruke nye LabOra Gudstjenesteplanlegger.
Meld fra her når ditt fellesråd vil starte

Agrando tilbyr gjerne kurs i LabOra Gudstjeneste.
Vi gjennomfører både kurs på stedet hos kunde og kurs over internett.
Ta kontakt for avtale og tilbud.
 


Del denne artikkel på e-post