Agrando databehandleravtale
 

Som brukere av Agrandos systemer der det behandles personinformasjon (Behandlingsansvarlige), er våre kunder pålagt å ha databehandleravtale med oss som leverandør (Databehandler). Som oftest er det kirkeverge eller IKT-ansvarlig som er rette vedkommende til å ordne dette.
Agrando tilbyr en mal for databehandleravtale som kan brukes: Last ned her …
Malen baserer seg i all hovedsak på utkast utarbeidet av Kirkerådet. Signer avtalen og send til post@agrando.no. Vi kontrasignerer, og returnerer til avsender fortløpende.


Del denne artikkel på e-post