Nyhetsbrev februar
 

Nyhetsbrevet for februar inneholder informasjon om:

LabOra Saksbehandler integrert med Noar5-arkiv
Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie
Agrando har lansert Credo
LabOradagene 2019
Databehandleravtale

 

 

LabOra Saksbehandler integrert med Noar5-arkiv

Mange fellesråd har tatt i bruk LabOra Saksbehandler integrert mot Noark5-arkiv på vår driftsplattform (Agrando drift). Nå kan vi levere denne tjenesten også til kunder som drifter LabOra Saksbehandler hos andre leverandører eller hos lokal kommune.

Med denne løsningen får du et godkjent Noark5-arkiv til en svært gunstig pris. Det er Documaster som leverer Noark5-arkivet som LabOra Saksbehandler benytter seg av. De er en ledende leverandør på denne sektoren - se referanser her...

En av de stor fordelene med vår integrasjon med Documaster er at en får med seg all historikk en har i LabOra Saksbehandler uten ekstra kostnader. Vi vet ikke om noen andre leverandører som kan matche det.

Ta kontakt for informasjon/tilbud ...

Merk: En må ha SQL-versjon av LabOra Saksbehandler for å kunne integrere med godkjent Noark5-arkiv. Ta kontakt om du er usikker på hvilken versjon dere bruker.

Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie

For alle som arbeider med preken og undervisning knyttet til søndagens tekster, leverer vi sammen med Eyvind Skeie en fantastisk ressurs: Tekstverkstedet.

Dette sier Eyvind Skeie selv om Tekstverkstedet:
I arbeidet med Tekstverkstedet bruker jeg det jeg har av teologisk kunnskap og refleksjon, samtidig som jeg er et troende menneske i det enogtyvende århundre.

 


Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning. Tekstverkstedet egner seg både til prestens prekenforberedelse, organistens gudstjenestearbeid, menighetens samtalegrupper og den enkelte. Få tilgang til Tekstverkstedet enten gjennom biblioteket i LabOra Verksted (om du har dette) eller appen Tekstverkstedet (AppStore - GooglePlay).

Tekstverkstedet leveres enten som enkeltabonnement - eller gruppeabonnement. Gruppeabonnement dekker en samtalegruppe, en stab eller også prester i et prosti.

Vi kjører en kampanje i februar: Bestill gruppeabonnement før 1. mars og få 50% rabatt på Tekstverkstedet i 2019.

Bestill Tekstverkstedet her.

Agrando har lansert Credo …

- app for frivillige og ansatte medarbeidere i gudstjenesten.


• Gudstjenestemedarbeidere kan superenkelt bytte tjenester seg imellom.
• Credo-brukere har tilgang til eget samtalerom knyttet til den enkelte gudstjeneste.
• Credo forutsetter at menigheten bruker LabOra Gudstjenesteplanlegger.
Mer informasjon om Credo finner du her …
Ta kontakt for informasjon/tilbud ...

 

LabOradagene 2019

Vi minner igjen om dato/sted for årets LabOradager:
• 12. juni Stavanger (Sola)
• 13. juni Oslo (Olavsgaarden)
Innhold og utfyllende informasjon om påmelding til LabOradagene 2019 kommer vi tilbake til senere.
Allerede nå kan vi røpe:
• TET (www.Tet.no) blir med - informasjon om integrasjonen mellom TID og Xledger.
• Jeff (www.Jeff.se) blir med og informerer om varmestyring og integrasjon med Medarbeideren.
• Documaster (www.Documaster.no) blir med, og det blir tema omkring overgang fra papirarkiv til godkjent helektronisk arkiv.

Ikke glem databehandleravtale

Som brukere av Agrandos systemer der det behandles personinformasjon (Behandlingsansvarlige), er dere som kunder pålagt å ha databehandleravtale med oss som leverandør (Databehandler).
Som oftest er det kirkeverge eller IKT-ansvarlig som er rette vedkommende til å ordne dette.
Agrando tilbyr en mal for databehandleravtale som kan brukes: Last ned her …
Malen baserer seg i all hovedsak på utkast utarbeidet av Kirkerådet.
Signer avtalen og send til post@agrando.no. Vi kontrasignerer, og returnerer til avsender fortløpende.
 

Langgt. 97
4327 Sandnes

Telefon: 51 70 09 00
Kundestøtte: 51 70 09 30


Del denne artikkel på e-post