Nyhetsbrev - juni 2016
 

Nyhetsbrevet for juni inneholder informasjon om:

- Åpningstider i sommer

- LabOradagene 2016

- Oppdatering/endring i Medarbeideren

- Betaling ved konfirmantpåmelding

- Oppdatering av LabOra Menighet - krever ny installasjon

Klikk her for å lese nyhetsbrevet

 

 

God sommer til alle våre kunder og brukere av våre program!

Vi ønsker alle en fin sommer med sol og avslapping, men skulle det være noe du trenger hjelp til så er vårt kontor åpent hele sommeren.
I perioden 27. juni til 5. august vil vår åpningstid være kl.09 – 15.

Her kommer det siste nyhetsbrevet vårt før sommeren.

 

LabOradagene 2016

LabOradagene 2016 ble avviklet i månedsskiftet mai/juni på henholdsvis Sola, Lillestrøm og Stjørdal med ny deltagerrekord.

For oss i Agrando er dette en kjempemulighet til å få formidlet det vi arbeider med og ikke minst er det en stor opplevelse å få sjansen til å treffe så mange samarbeidspartnere fra alle deler av landet.
Ut fra responsen har også deltagerne fått et godt utbytte av dagene og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Samtidig fikk vi også innspill til justeringer og forbedringer som vi vil legge inn i utviklingsplanene våre. Vi blir ikke arbeidsledige med det første!

Nytt av året var en liten vri på det som populært kalles «giveaway».

Istedenfor å få en liten dings med logo, ble deltagerne invitert til å bli med på et spleiselag der en veldedig organisasjon ble tilgodesett med kr. 100 pr. deltager på de forskjellige arrangementene (kr. 50 fra deltageravgiften + kr. 50 fra Agrando)

For å øke engasjementet arrangerte vi en uhøytidelig meningsmåling der «vinneren», dvs. den organisasjonen som fikk størst oppslutning på den aktuelle dagen skulle få overført de hundre kronene pr. deltager.
Etter at kryssene på skjemaene er behørig opptalt viser resultatet at Kirkens Nødhjelp («vinner» på Sola og Lillestrøm) får overført kr. 9 900 og Kreftforeningen som gikk av med «seieren» på Stjørdal kan se frem mot kr. 1 200

I ettertid har vi funnet at vi ikke har lyst til å sitte igjen med en følelse av «unyttige» kryss. Derfor har vi bestemt oss for å legge litt til i potten. Nærmere bestemt vil de organisasjonene som ikke nådde til topps på de enkelte arrangementene få overført kr. 100 pr. avgitte stemme. Dette resulterer i at Kirkens Nødhjelp får ytterligere kr. 600, Kreftforeningen kr. 2 200, Redd Barna kr. 1 900 og Leger uten Grenser kr. 2 300.

Etter vår mening en meget hyggelig erstatning for «slips med logo».
 

Oppdatering/endring i Medarbeideren

I uke 22 la vi ut en ny oppdatering av Medarbeideren. Programmet blir oppdatert av seg selv så dere trenger ikke gjør noe for å oppdatere.

En av de største endringene vi har gjort der er en endring i hvordan etiketter og avtalens status vises.
Nå vises avtalens etikett som en søyle til venstre i avtalen  og statusen (for Under planlegging og Foreløpig) oppe til høyre og med et ikon – se bildet under.

For mer informasjon om hva som er gjort av endringer i denne oppdateringen og for å være oppdatert på hva vi gjør av oppdateringer fremover se www.medarbeideren.no

 
Betaling ved konfirmantpåmelding

I løpet av sommeren vil vi ferdigstille og lansere muligheten for betaling gjennom våre påmeldingsmoduler.
Dette betyr at om en ønsker det så kan nå for eks. konfirmantene betale for konfirmantopplegget når de melder seg på.
Betalingen vil bli registrert direkte i Medarbeideren knyttet til den påmeldte og en vil også få en oversikt over alle betalinger/transaksjoner i Medarbeideren.
Selve betalingen kan den som melder seg på gjøre via mobiltelefon eller kredittkort. Vi er også i dialog med mCash og Vipps og håper å kunne tilby betaling gjennom disse også etter hvert.

Betaling gjennom våre påmeldingsmoduler vil bli lansert 15. august.
 

Oppdatering av LabOra Menighet – krever ny installasjon

For å ivareta de endringer som i gjort i e-Kirkebok i forhold til bruk av kjønnsnøytrale titler på foresatte til døpte og konfirmanter har vi lagt ut en oppdatering til LabOra Menighet.
Vi har nå lagt opp til kjønnsnøytral titler gjennom hele prosessen.

I tillegg er det gjort noen endringer i hvilken informasjon som blir overført inn og ut av LabOra Menighet. De viktigste endringene er:
Kommentarfeltet blir ikke lenger overført mellom programmene
Kun de feltene som e-kirkebok krever er nå obligatoriske ved en overføring av data til e-kirkebok
Informasjonen som blir lagt inn i LabOra Menighet fra gravferdsprogrammer blir lagt i samme felt som i e-kirkebok
Vi anbefaler alle kunder som har LabOra Menighet om å oppdatere til denne versjonen.

Oppdateringen kjøres av driftsoperatøren til den enkelte menighet ved å kjøre denne filen.

Kirkedata sine kunder trenger ikke gjøre noe – Kirkedata vil oppdatere for alle sine kunder.
 

God sommer!


Del denne artikkel på e-post