Lenker

ARKIVNØKKEL


Etter utgivelse av KA sin arkivplan i 2002 er det kommet noen nye koder:

•miljøspørsmål - arkivkode 060 
•menighetsblad – arkivkode 308 
•trosopplæringsreformen – arkivkode 331 
•barnehagespørsmål – arkivkodene 002,012, 335, 401,402, og 441

Her er link til alt arkivstoff på KA sine nettsider.

 

 

RELEVANTE LINKER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING

 Nedenfor finner dere relevante linker knyttet til saksbehandling i organisasjonen. Dette gjelder både lover og forskrifter.

 

Lover

Alfabetisk oversikt over lover

Kirkeloven

Offentleglova

Forvaltningsloven

Gravferdsloven

 

Forskrifter

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)

 

Andre linker

Håndbok for kirkelig fellesråd

Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep

Regler for bruk av kirken

Statistikk for Den norske kirke

 

Rekruttering og ansettelse

Dokumenter fra KA

 

Arkivering

Arkivbegreper

Riksarkivet