arrangement

 

 

Veiledning nr 1: Opprette nytt arrangement

Veiledning nr 2: Opprette påmeldingsskjema på nettsiden

Veiledning nr 3: Opprette påmelding og påmeldingsgruppe

Veiledning nr 4: Sett opp påmelding til eksisterende gruppe og arrangement

 

 

   Se Torstein sin demo video om fremmøteregistrering  ( 7:11 minutter )

   Se Tone sin demo video om opprettelse av påmelding  ( 6:45 minutter )