tekstverksted med eyvind skeie

Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning.
Tekstverkstedet er knyttet til kirkeår, gudstjeneste og bibeltekster.
Tekstverkstedet egner seg både til prestens prekenforberedelse, organistens gudstjenestearbeid, menighetens samtalegrupper og den enkelte.

Tekstverkstedet er utviklet av prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie i samarbeid med Agrando.

 


Innhold og oppbygning

Dagens tekster
Dagens tekster med stikkord

Profil
Gjennomgang av søndagens profil med vekt på kirkeåret og alle bibeltekstene, teologisk refleksjon.

Salmer
Forslag til to eller tre viktige salmer for denne dagen.

Verksted
Poengtert gjennomgang av prekenteksten og andre tekster med aktuell refleksjon og fordypning.

Refleksjoner og samtalespørsmål
Oppsummering og spørsmål til bruk både ved prekenforberedelse og samtalegruppe.

Bønner og tekster
Forslag til dagens bønn og eventuelle andre tekster som belyser dagens tekster og tema.


Tekstverkstedet er godkjent av Kristelig studieforbund. Bibel/samtalegrupper, husfellesskap og andre grupper får dekket mye av sine kostnader gjennom denne støtten.
Søknader om støtte gjøres fra nettsiden www.k-stud.no