Dåpspåmelding 

Gjennom å bruke dåpspåmeldingsmodulen i Medarbeideren og Agrandos nettsideløsning kan de foresatte selv sjekke ledig dåpsgudstjenester og sende inn ønsker om dåp gjennom nettsiden.

Under er en beskrivelse av hvordan dette gjøres i Medarbeideren (nettsidedelen blir satt opp av Agrando sammen med dere ved oppstart)

 

Åpne opp for dåp på fremtidige gudstjenester

Du må først opprette en avtale/gudstjeneste med dåp i Medarbeideren. Er Gudstjenesten allerede laget som en avtale åpner du denne avtalen. Inne i avtalevinduet må du krysse av for at avtalen skal «Publiseres på nett». Deretter velger du «Dåp» under «Utvidelser» på høyre side av bildet. Klikk på «utvidelse» øverst i menyen.


Da kommer du til skjermbildet under der du legger til antall ledige dåpsplasser.

Gudstjenesten blir nå automatisk tilgjengelig som dåpsgudstjeneste på nettsiden (så lenge det er ledige plasser igjen).

Etter hvert som påmeldingen skjer via nettsiden (utført av dåpsfamilien selv eller internt på kirkekontoret) dukker registreringen opp i Påmeldingsmodulen i Medarbeideren.

 

 

 

Behandle forespørsel

For å behandle forespørselen videre, må du klikke deg inn på Påmeldingsmodulen.

 

  • RØD TREKANT: dåpsforespørsel er ikke behandlet.
  • GRØNN SIRKEL: dåpsforespørsel er bekreftet.
  • GUL FIRKANT: er behandlede forespørsler, hvor dåpsforeldrene har endret opplysninger etter at forespørselen ble behandlet.

Trykk på den valgte forespørselen og se ønsket gudstjeneste til venstre på skjermen.

Trykk på «Bekreft».
Etter at plassen er bekreftet kan en sende en bekreftelse til mor eller far enten på SMS eller epost ved å klikke på ikonene under deres kontaktinformasjon.

 

 

Endre dåpsforespørsel

For å åpne registreringsskjemaet for kontroll/videre arbeid, trykk på

 

 

Det røde krysset fjerner reserveringen. Forespørselen får da status som ubehandlet.

Oppdater informasjon: Lagrer oppdatert informasjon fra registreringsskjemaet i Medarbeideren på kontaktkort og avtalen (gudstjenesten).

Nest nederst finner du informasjon om foreldrene.

Eventuelle merknader som er notert i registreringsskjemaet vises under «Beskrivelse»

Når du har en forespørsel med gul status er det en grønn sirkel ved dåpskladden som du kan klikke på for å sette status til grønn.

 

Overfør til Menighet

Overfør til Menighet: overfører registreringen til Døpte i LabOra Menighet. Etter overføring til LabOra Menighet er informasjonen tilgjengelig for videre håndtering der.

Dato for samtale: Sett opp dato for dåpssamtale.

Dåpskladd: Gir deg mulighet til å skrive ut en dåpskladd.

 

Når en dåpspåmelding er bekreftet vil dåpsbarnet automatisk legges som medlem i valgt gruppe for «dåpspåmeldinger». Du kan enkelt få en oversikt over barnets relasjoner ved å klikke på «vis relasjoner» knappen.

 

En behandlet/godkjent forespørsel vil også vise i den aktuelle gudstjenesteavtalen under «Utvidelse».


Du kan herfra sende SMS/e-post til valgt dåpsbarn. Trykker du «fjern kontakt» vil forespørselen om dåp i Påmeldingsmodul endre status fra bekreftet til ubehandlet.

 

Merk: Barnet tildeles mobilnummer og e-postadresse registrert på mor. Dette kan om ønskelige endres på barnets kontaktkort.

 

Se veiledningen som PDF Tilbake