LabOra programmene

Programvare og digitale løsninger for kirken 

LabOra er vårt varemerke for programmer, apper og andre digitale løsninger for kirken. 

Mange av programmene samhandler med hverandre. Spesielt vil vi trekke frem Medarbeideren som er selve basen for informasjonflyt i menigheten eller fellesrådet.