Tema

Det handler om kirken og menneskene i den

 

I en travel hverdag er det mange ting som skal falle på plass. Det skal planlegges, utarbeides, informeres og administreres.

Hver eneste dag jobber vi for at våre kunder skal kunne gjøre mer utav arbeidsdagen sin og bruke mindre tid på manuelle arbeidsoppgaver, samtidig som vi tilbyr sikre og stabile løsninger. Programmene er mange og oppgaver innfiltreres i hverandre. Det er ikke lett å ha oversikt over hvilke oppgaver en får løst i hvilke program. 

Her omtaler vi ulike tema fra et friere perspektiv, og håper det kan gi en mer realistisk forståelse av programmenes nytteverdi.

Gudstjenesten

Her kommer historien om hvordan en gudstjeneste blir til i vår verden av programmer og hjelpemidler. Helt fra planlegging til gjennomføring.

Få et innblikk i hvordan vi tenker at prosessen rundt en gudstjeneste på enklest mulig vis kan planlegges og gjennomføres. 

 

Gudstjenesten

Her kommer historien om hvordan en gudstjeneste blir til i vår verden av programmer og hjelpemidler. Helt fra planlegging til gjennomføring.

Få et innblikk i hvordan vi tenker at prosessen rundt en gudstjeneste på enklest mulig vis kan planlegges og gjennomføres. 

 

Arkiv - hvorfor må vi ha det?

Nødvendig onde eller til felles glede?

Papir eller digitalt?

 

Arkiv - hvorfor må vi ha det?

Nødvendig onde eller til felles glede?

Papir eller digitalt?

 

Å nå ut med informasjon

Hvordan holde menigheten orientert om aktivitene?

Hva med akutt informasjon?

Er de ansatte orientert?

 

Å nå ut med informasjon

Hvordan holde menigheten orientert om aktivitene?

Hva med akutt informasjon?

Er de ansatte orientert?