Arkiv - hvorfor må vi ha det? 

Papir eller digitalt

Du må ikke ha et digitalt arkiv, men HVIS du har et digitalt arkiv og dette er ditt offisielle arkiv (ikke journalføring av papirarkivet), så må det oppfylle norsk standard som for tiden er Noark5.5. 

 

Hva kan vi hjelpe med?

For å si det i bilder: Vi leverer sykkelen, men vi kan ikke lære deg å sykle eller passe på at du overholder trafikkreglene.

Vi veileder i bruken av våre programmer og gir support på disse. Vi leverer også teknisk støtte. Vi hjelper med installasjoner og migrering av databaser.

 

Begynn med arkivplanen

Mange velger verktøy uten å ha et bevisst valg til sitt arkivansvar. Alle organisasjoner skal ha en arkivplan med en del retningslinjer for hvordan dere vil velge å ha arkivet. Det er lurt å lage denne planen før man begynner med digitalt arkiv. Skjema for arkivplan kan du finne hos KA.

 

Lær av en ekspert

Det er som sagt begrenset hva vi kan hjelpe med rent arkivfaglig, derfor hadde vi et dobbelt webinar sammen med Documaster for å belyse en del tema vi ser det er stor interresse for. Foredragsholder er Petter Høiaas som er historiker og arkivfaglig rådgiver i Documaster.

Første del omhandler arkivering generelt og bevaringsvurdering spesielt med noen eksempler. Andre del er en gjennomgang av samme tema men tilpasset spørsmål fra første del. 

Documaster: Lær mer om arkivering - del 1

Documaster: Lær mer om arkivering - del 2

 

Vi leverer to programmer for arkivering:

LabOra Arkiv som er et digitalt arkiv med Noark via Documaster.
LabOra Saksbehandler som er et digitalt arkiv med funksjonalitet for utvalgsbehandling. Kan ha Noark via Documaster.

 Tilbake