labOra Arkiv (Saksbehandler)

Arkiver direkte til e-arkiv

Vi leverer labOra Saksbehandler uten møtebehandling for kunder som bare ønsker et godkjent digitalt arkiv. Dette er et moderne program med et godt brukergrensesnitt. Det er lett å forstå og lett å bruke. 

 

Nettbasert

Det er ingen programvare som skal installeres. LabOra Saksbehandler er helt nettbasert som betyr at du logger deg på en nettside. 

 

Funksjonaliteter i labOra Arkiv (Saksbehandler)

  • Noark 5.5 integrasjon (Documaster)
  • Eget postmottak til hvert arkiv.
  • Kjører i alle nyere nettlesere
  • Forhåndsvisning av dokumenter
  • Enkel søkefunksjon
  • Avansert søkefunksjon
  • Rapportmodul
  • Adressebok
  • Postjournal

 

Outlook Add-in

Med labOra Arkiv for Outlook-tillegg kan du lagre e-post eller vedlegg rett inn i arkivet.
Du kan opprette en ny saksmappe rett fra Outlook eller søke deg frem til en eksisterende saksmappe å lagre i.
Hele arkiveringsjobben gjøres ferdig mens du er i Outlook.

 

Documaster:

Vi samarbeider med Documaster som leverer Noark 5.5 kjerne.