labOra Saksbehandler

Ny versjon av labOra Saksbehandler er ikke lansert ennå, men kommer snart!

Sak og møtebehandling helt enkelt!

 

LabOra Saksbehandler er sak- og møtemodul med alle funksjoner du trenger til utvalgsbehandling. Dette programmet er utviklet spesielt for råd og utvalg i Den norske kirke -ingenting annet!

Opprett saker som skal til utvalgsbehandling og følg dem gjennom hele prosessen til vedtak i møtebok. Sett opp møteplan for neste halvår eller lenger i oversiktelig kalender. Rådsmedlemmene mottar innkalling på e-post og sms med lenke til alle sakspapirer.

 • Heldigital løsning
 • Enkle og intuitive sider
 • Opprett møteplan i oversiktelig kalender
 • Alle møter oppstår i Medarbeider-kalenderen
 • Opprett sakene på forhånd eller i møteplanleggingen
 • Dynamisk saksliste - dra saker av og på sakslisten eller endre rekkefølge
 • Saksfremstillinger, innkallinger og protokoll lagres automatisk på rett sted i arkivet
 • Send innkalling og sakspapirer til rådet i et klikk
 • Landingsside med møteinfo og sakspapirer for rådsmedlemmene
 • Maler for dokumentproduksjon og landingsside følger kirkens designprofil.
 • Digital signatur

 

 

Sett opp møteplan

 

Det er bare brukere i labOra Saksbehandller som kan sette opp møter for råd og utvalg. Denne brukeren, sekretæren ofte, kan velge å sette opp møteplan i en oversiktelig kalender for flere måneder frem slik de er vant til fra før i labOra Saksbehandler, eller de kan opprette møter i Medarbeideren.

 • Opprett møteplan i overssiktelig kalender
 • Alle møter oppstår i Medarbeider-kalenderen
 • Opprett saker rett fra møtet

 

Sett opp sakslisten

 

Sakslisten er selvet navet i råd- og utvalgsmøter. I labOra Saksbehandler bruker vi saklisten som vår viktigste arbeidsflate. Her jobber du direkte med sakene i sakslisten. Hent opprettede saker fra kø eller opprett nye saker rett fra saklisten. Selvfølgelig plasserer du alt samtidig på rett sted i arkivet. Filtrer innhold for å jobbe kun med utvalgte deler av sakene.

 • Forbered saker og legg i køliste
 • Flytt saker ut og inn av sakslisten
 • Drag and drop
 • Varsel hvis mangler på sak
 • Navigasjonsbar gjør det enkelt å flytte seg i listen

 

Utsendeling av sakspapirer

 

I labOra Saksbehandler leverer vi sakspapirene til utsending i html-format. Foruten at dette er godt egnet i forhold til universell utforming, er det samtidig et fleksibelt format for alle fordi det tilpasser seg den enheten det blir vist på. Målet er at mottakerne kan lese sakene på skjerm uten å måtte skrive ut papirer.

Jada, vi lagrer pdf i arkivet.

 • Enkel utsending til medlemmer på e-post og sms
 • Medlemmer mottar lenke til landingsside for sakspapirer
 • Tilpasser alle flater deriblant mobil og iPad
 • Oversiktelig design etter kirkens mal

 

Behandle sakene

 

Som sagt så bruker vi sakslisten som vår viktigste arbeidsflate. Dette kommer virkelig til sin rett når møtet startes (eller i etterkant for de som må kladde med penn). Se for deg at alle sakene ligger åpne i samme vindu, kun med visning av vedtak hvis du velger det, og du kan legge inn vedtak etter vedtak uten å klikke deg inn og ut av hver enkelt sak. Vi tror du kommer til å like det!

 • Åpne/lukke alle saker
 • Filtrer innhold på sakene
 • Forslag til vedtak kopieres til vedtak
 • Velg altenativ status for sak
 • Opprett tilleggssak

 

Digitalt arkiv

 

LabOra Saksbehandler lagrer til digitalt arkiv med Noark standard. Vi leverer labOra Arkiv som et selvstendig produkt, men i labOra Saksbehandler vil arkivet være en del programmet.

For å gjøre det helt klart, du kan ha labOra Arkiv uten å ha labOra Saksbehandler, men du kan ikke ha labOra Saksbehandler uten labOra Arkiv.

Altså, i labOra Saksbehandler har du saksmodul, møtemodul og arkivmodul i samme program. Alle saker, vedlegg, innkallinger og møtebøker lagres i arkivet. Selve arkivdelen kan du lese mer om på labOra Arkiv

Sniktitt: Sakslisten

Sniktitt: Innkallingen

Sniktitt: Signatur

Se alle filmer