labOra TID

Arbeidsplaner og registrering av arbeidstid

 

Arbeidsgiver er pålagt å kunne dokumentere planlagt/gjennomført arbeidstid for sine ansatte. TID for fellesråd løser denne utfordringen gjennom en brukervennlig og oversiktlig løsning.

For den ansatte gir TID oversikt over planer, fravær, pluss/minustimer og tilleggsbetaling. Med integrasjon mot Medarbeideren er det lett å se når det er planlagt aktiviteter slik at man også kan planlegge arbeidstid. Og i Medarbeideren kan man se arbeidstid og fravær.

For kirkeverge/ledere gir TID mye informasjon om arbeidsplaner, diverse tillegg, statistikk, brudd på Arbeidsmiljøloven, fravær og timeføring. TID er dermed et godt redskap til bruk i personalomsorgen. Og er tidsbesparende i forhold til administrasjon og det lovverk man er pålagt som arbeidsgiver.

 

Labora TID for ansatte:

 • Lag arbeidsplaner for kommende periode hvis man ikke har fast arbeidstid.
 • Stemple inn og ut via en enkel App
 • Registrer arbeidstid i etterkant på App eller PC/Mac
 • Søk om ferie og annet fravær på App eller PC/Mac
 • Søk om evt. leirtillegg, ekstra tillegg for helligdager, delt dagsverk m.m.
 • Registrer sykefravær på App eller PC/Mac
 • Se arbeidsplanene dine på App eller PC/Mac
 • Enkelt timeregnskap der du til enhver tid har oversikt over pluss og minustimer.

 

Labora TID for ledere:

 • Labora TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planlegging av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype.
 • Man kan ta ut rapporter om alle slags tillegg, statistikker, arbeidsplaner m.m.
 • Leder/overordnet har løpende oversikt over de enkelte ansattes tidsbruk og tidssaldo.
 • Integrert med Medarbeideren: Planlagt arbeidstid vises på den ansattes kalender i Medarbeideren og er tilgjengelig for hele arbeidsfellesskapet.
 • Arbeidsplaner kan legges av overordnet eller den ansatte selv.
 • Systemet er nettbasert – alt en trenger er tilgang til internett.
 • Mulighet for integrasjon mot enkelte lønnssystem