labOra Verksted

Planlegg gudstjenesten med innhold

 

LabOra Verksted er et verktøy for planlegging av den enkelte gudstjeneste.

 • Planlegging av alt innhold
 • Bygg DIN lokale grunnordning for bruk i planleggingen
 • Integrasjon med Salmebok 2013 (tekst, lyd, notebilder)
 • Utskrifter for nesten alle behov
 • Produser svært gode presentasjoner (PowerPoint) med noen få klikk (storskjerm)
 • Publiser gudstjenesten for mobil/lesebrett knyttet til geografiske koordinater (småskjerm)
 • Bibliotek med alle gudstjenesteordninger på bokmål og nynorsk
 • Bibel 2011 på bokmål og nynorsk
 • Del bibliotek av lokale gudstjenesteordninger i prostiet
 • Integrert med salmeforslag fra Eide forlag (krever lisens på N13)
 • Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie integrert i biblioteket (krever eget abonnement)

 

For langtidsplanlegging av gudstjenester se labOra Gudstjeneste