labOra Verksted

Planlegg gudstjenesten med innhold

 

LabOra Verksted er et verktøy for planlegging av den enkelte gudstjeneste.

 • Planlegging av alt innhold
 • Bygg DIN lokale grunnordning for bruk i planleggingen
 • Integrasjon med Salmebok 2013 (tekst, lyd, notebilder)
 • Utskrifter for nesten alle behov
 • Produser svært gode presentasjoner (PowerPoint) med noen få klikk (storskjerm)
 • Publiser gudstjenesten for mobil/lesebrett knyttet til geografiske koordinater (småskjerm)
 • Bibliotek med alle gudstjenesteordninger på bokmål og nynorsk
 • Bibel 2011 på bokmål og nynorsk
 • Del bibliotek av lokale gudstjenesteordninger i prostiet
 • Integrert med salmeforslag fra Eide forlag (krever lisens på N13)
 • Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie integrert i biblioteket (krever eget abonnement)

 

For langtidsplanlegging av gudstjenester se labOra Gudstjenesteplanlegger


 

 

Følg gudstjenesten på mobilen mens du er i kirken med appen "i Kirken"

 

i Kirken er en app som viser hele gudstjenestens innhold som tekst på mobil eller nettbrett. Ved bruk av GPS er gudstjenesten tilgjengelig for de som oppholder seg i og rundt kirken. Dette blir tilrettelagt av den som setter opp gudstjenesten i labOra Verksted.

Hvorfor det? -tenker du kanskje, men det har faktisk mange fordeler:

 • Alternativ til storskjerm for de som ikke kan ha det i kirken
 • Gunstig for de med nedsatt hørsel eller syn
 • Lettere å følge liturgien
 • Del med en venn. Du kan videresende lenke slik at gudstjenesten blir tilgjengelig for andre som ikke er tilstede.
 • Appen iKirken er gratis og tilgjengelig for iPhone, Android og Windows Phone