Konfirmantpåmelding - Trinn 2 

 

  • Logg inn på nettsiden din
  • Klikk deg inn i redigeringsmodus (blyant nede til venstre)
  • Åpne Oppsett av skjema
  • Velg riktig organisasjon
  • Velg et skjema og Rediger valgte skjema hvis du vil endre et som fins, eller velg Nytt skjema
  • Tilpass alle valg til ønsket skjema, men viktigst er å hente gruppe(r) fra Medarbeideren.
  • Lagre skjema.
  • Du kan nå hente en lenkeadresse til skjemaet som du lenker til der du vil ha konfirmantpåmeldingen på din nettside.Tilbake