Behandle arrangement på arrangement.medarbeideren.no 

Gå til siden arrangement.medarbeideren.no 
Logg inn med din bruker i Medarbeideren.

 

Når du har logget inn, kommer du til denne siden:

 

Under menyvalget ”Behandle arrangement” kan du opprette nye arrangement som du vil ha påmelding til eller du kan opprette gruppe for påmelding til et eksisterende arrangement.
For å få tilgang til dette må en være vanlig bruker eller adminstrator i Medarbeideren.

 

 

Du får opp skjermbildet under:

 

 

  1. Velg det lokale du ønsker å se arrangementer knyttet til.
  2. Gå til den aktuelle datoen i kalenderen
  3. Dersom det er planlagte arrangementer på dette lokalet den aktuelle datoen, får du disse opp under kalenderen og kan velge om du vil sette opp gruppe for påmelding på det aktuelle arrangementet eller om du ønsker å slette listen av registrerte deltakere på et arrangement (det er ikke lov å oppbevare denne infoen i mer enn 10 dager etter arrangementet).
  4. Dersom dere ikke har opprettet arrangementet enda i Medarbeideren kan dette opprettes herfra ved å klikke på ”Nytt arrangement”

 

 

Sett opp for påmelding på arrangement

Dersom dere har opprettet et arrangement i Medarbeideren kan dere enkelt legge til påmelding til dette arrangementet ved å klikke på ”Sett opp påmelding” på det aktuelle arrangement.

Da kommer en til dette skjermbildet:

Siden arrangementet allerede er opprettet ligger det allerede info i en del av feltene.
Det eneste som må bestemmes nå er navn på gruppen som de påmeldte kommer inn i i Medarbeideren og maks antall deltagere.

 

Deretter klikker en på ”Opprett gruppe”

 

Arrangementet ditt er nå satt opp til å motta påmeldinger – det eneste som gjenstår er å opprette et påmeldingsskjema på nettsiden.
Dette står beskrevet i denne brukerveiledningen

 

 

Opprett et nytt arrangement for påmelding

Vil du opprettet et nytt arrangement,  klikk på ”Nytt arrangement” og du kommer til dette vinduet.

(Pass på at du står på rett lokale, oppe til høyre)

 

 

Her gir du arrangementet en tittel og setter tidspunkt.

 

Du kan velge å legge deg selv til som en ressurs på arrangementet ved å huke av på ”Legg arrangementet til min kalender”

Som standard er det huket av for ”Publiser til nettside” slik at arrangementet blir synlig på nettsiden til menigheten, men det kan slås av om ønskelig.


Påmeldte deltakere til arrangementet kommer inn i en gruppe i Medarbeideren. Denne gruppen må du gi et navn og det må settes maks antall deltagere på arrangementet.

 

Arrangementet ditt er nå satt opp til å motta påmeldinger – det eneste som gjenstår er å opprette et påmeldingsskjema på nettsiden.
Dette står beskrevet på side 4-6 i brukerveiledningen

 

 

 

Slett info om registrerte deltakere

 

Hvis du har huket av for "Slett deltakere automatisk etter 14 dager" vil gruppen med deltakere automatisk slettes fra Medarbeideren og arrangementsiden etter 14 dager.

Hvis du ikke har huket av for dette, kan du gjøre enkelt manuelt fra ”Behandle arrangement”-siden.

Her finner du det aktuelle arrangementet ved å velge lokale og rett dato i kalenderen.
Deretter klikker du på ”Slett deltakere”.

 

En får da spøsmål om å bekrefte sletting av deltakerne.

 

 

Når du klikker ”Slett” blir påmeldingsgruppen og informasjonen om deltaker slettet.Tilbake