Spesifisering av arbeidstidGå til Administrasjon ->Aktivitet (Spesifikasjon)

Velg «Legg til» og legg til f.eks. «Stornes menighet» og «Lillenes menighet», «Prosjekt 1» og «Prosjekt 2» osv. etter hva man har bruk for.

Man kan trykke på hver linje og se info om hvem som kan spesifisere på aktiviteten, når den er gyldig, og når den sist var brukt. Ved å velge «Rediger», kan man sette sluttdato for når denne aktiviteten skal kunne spesifiseres. Hvis det er aktivitet som ikke har vært i bruk på lang tid, kan man slette den. Men ikke gjør det før det har gått noen måneder etter bruk, da beholder man statistikken som man kanskje trenger.

Når brukeren da fører timer, vil det være mulig å spesifisere noe arbeid knyttet til Prosjekt 1 og noe arbeid knyttet til Stornes menighet. Negativ og positiv fleks (negativ og positiv ubunden tid) kan også spesifiseres.

 

 

 

 

Ved utskrift av Timeregistreringen vil spesifiseringen vise per dag:

Og nederst på utskriften vil det vise per måned:Det som står som «Arbeid» og «Positiv fleks» er da arbeid/positiv fleks som ikke er spesifisert opp mot noen av prosjektene.

Under Godkjenning->Timeregistrering finnes det en knapp som heter «Rapport», der man kan ta ut en Excel-rapport og velge hva for typer aktivitet man ønsker å skrive ut.Tilbake