Meld fra om sykdom 

Ved sykdom kan man legge inn dette i TID (ved egenmelding vil det være mest naturlig å gjøre det i ettertid), eller leder/administrator kan legge inn sykefravær for en arbeidstaker.

 

 

Trykk på «Sykefravær», og du vil se en liste med dine meldte fravær, og statusknappen vil fortelle om meldingen er blitt attestert av leder, da vil det være en grønn «hake» i stedet for et rødt utropstegn.

 

For å melde fra om sykdom, velg «Nytt sykefravær» oppe til høyre. Velg om meldingen bare gjelder for en enkelt dag (klikk på: «Legg til dag») eller om det gjelder en periode (klikk på: «Legg til periode») og velg fraværsårsak. Hvis man legger inn «Sykemelding gradert» må man også legge inn sykemeldings-prosenten. Under en sykmelding vil dagene gå i 0, uavhengig av om man fører timer eller ikke. Inn-saldo og ut-saldo i timeregistreringen før/etter en sykemeldingsperiode vil være identisk.

Man kan ikke opparbeide seg pluss-tid eller få minus-tid i en sykemeldingsperiode.

Administrator/sjef kan også legge inn sykefravær for sine ansatte.

Du kan legge inn sykefravær på Appen også.

 Tilbake