Opprett bruker i TID 

Gå til fanen Administrasjon-Org

En underorganisasjon kan være en eller flere menigheter, kirketorget, administrasjonen osv. Avhengig av størrelsen på fellesrådet kan det være en eller mange under-organisasjoner. Selv om det er bare en underorganisasjon, må nye ansatte legges inn der. 

Når man står på topp-organisasjonen (øverst), kan man legge til/slette eller endre stillingsinformasjonen i TID.


Klikk på ”Legg til ny ansatt fra Medarbeideren”. TID vil da finne alle personer som er Brukere i Medarbeideren, men som ikke ligger inne i TID.

 

 

Velg en eller flere personer som nå skal inn i TID, og trykk på ”Neste”.

 

 

Begynn med start-dato for når personen skal ha tilgang i TID: ”Bruker i TID fra”, den er markert med en rød bord.

Fyll inn Ansattnr. og velg avdeling (dersom det er flere avdelinger/underorganisasjoner i fellesrådet).

TID vil automatisk legge inn ”Gyldig fra” samme dato som personen skal være bruker i TID, 100% stilling, 37,5 timers uke. Trykk på blyanten (Rediger) for å endre disse feltene. (Det kan være at personen begynner i stillingen senere enn han skal ha tilgang til programmet).

 

 

Trykk ”Lagre og lukk”, og personen er nå bruker i TID.Tilbake