TID-appen 

 

Stemple INN/UT

 Hvis du velger «Stemple INN/UT», kommer du til dette vinduet (der du også kan se din time-saldo. Merk at «Fleks-tid» er din fleks-konto (saldo), dette gjelder for alle andre enn kantorer/organister, for dem vil deres konto vise under: «Ut-saldo»)

INN – da stempler du inn på klokkeslettet akkurat nå (se klokken øverst i vinduet)
INN-manuelt – da kan du velge tidspunkt for innstempling (f.eks. hvis du glemte å gjøre det da du startet arbeidstiden tidligere på dagen).

Neste gang du vil stemple, vil du få tilsvarende valg: UT eller UT-manuelt. Da vil du også se dato/klokkeslett for hva tid du stemplet INN.

 

 

Dersom man ikke har obligatorisk stempling, men oppdager at man arbeider lenger enn man hadde planlagt en dag, og ønsker å stemple ut på et tidspunkt senere enn arbeidstidens slutt, må man først stemple INN-manuelt (tidspunkt for når du startet arbeidsdagen), og så stemple UT når arbeidsdagen er slutt.
Dersom man har glemt å stemple ut en dag, vil man neste gang man prøver å stemple bli tvunget til å stemple ut, man må velge klokkeslett, og det vil være klokkeslettet på den dagen man stemplet inn. Du vil få en melding på Appen om at du må gjøre dette. Dersom det ikke er mulig å stemple ut av en eller annen grunn, kan administrator fjerne stemplingen (Brukerveiledning for Administratorer, s. 4 , nederst).

 

 

 

Timeregistrering

Her vil du automatisk bli tatt til dagen i dag.
Du kan se planlagt arbeidstid, og du kan se registrert tid, endre registrert tid i dag eller tidligere dager ved å trykke på blyanten.

Da vil du få mulighet til å endre eller føre inn timeregistrering på den datoen du ønsker. Scroll opp og ned for å se hele måneden. Dersom du trykker på blyanten, vil du få mulighet til manuelt å sette inn tidspunkt.
Trykk på klokkeslettet eller på det tomme feltet, og du vil få mulighet til å «Velge tidspunkt». Trykker du da på klokkeslettet, vil du komme til en «klokke» der du velger time/minutt.

Du kan også gå tilbake til tidligere måneder ved å trykke på pilen ved siden av månedsnavnet øverst. Merk at du kan ikke time-registrere i en måned som allerede er «Bekreftet». Da får du en melding om dette opp på skjermen. Når måneden er over og hvis alle ansikt er gule, kan man bekrefte måneden ved å trykke på «Bekreftelses-knappen» øverst til høyre.

 

Arbeidsplan

Arbeidsplan vil vise planlagt arbeidsplan i måneden.

Blå prikker = arbeid. Dersom det er delt dagsverk vil det vise 2 eller flere blå prikker.

Gule prikker = Sykemelding som ikke er attestert eller fravær-søknad som ikke er behandlet.

Røde prikker = Attestert sykemelding og godkjent fravær.

Man kan sveipe fram og tilbake i månedsvisningen.

 

 

 

Klikker man på en dato, kommer man til uke-visning.

Der ser man både arbeidstid og fravær/sykefravær.

Gul farge = Sykemelding som ikke er attestert eller fraværssøknad som ikke er behandlet.

Rød farge = Attestert sykemelding

Grønn farge = Godkjent fravær

 

 

 

Fravær
Går man til «Fravær», vil man se sine søknader.
Gul farge: Ikke behandlet.
Grønn farge: Godkjent.
Rød farge: Avslått.

Appen vil vise søknader 1 måned tilbake i tid og 6 måneder fram i tid. Vil man se lenger tilbake, kan man trykke på datoen (i dette tilfellet: 10.12.2019).

Da kan man velge en tidligere dato og se fravær lenger tilbake i tid.

For å legge inn en ny søknad om fravær:
Trykk oppe til høyre (Legg til eller +).

 

 


Velg fraværsårsak.

Velg om det er dag eller periode.

Velg riktig(e) dato(er).

Legg evt. til flere datoer eller perioder.

Skriv en kommentar dersom det er behov for det.

Trykk neste. Før du sender, vil du se en oppsummering av søknaden.

 

 

 

 

Sykefravær

Sykefravær fungerer omtrent identisk med «Fravær».

Man ser først sykemeldinger, så kan man legge til ny.

Velg årsak. Velg dato(er). Velg evt. % ved gradert sykemelding. Man kan skrive en kommentar.

Trykk «Neste». Før man sender, får man en oppsummering av sykefraværet.

 

 

 

 

 Tilbake