Få ned tall på varslede påmeldingerTallet i varselet viser hvor mange ubehandlede påmeldinger knyttet til vigsel og dåp dere har.
Dersom tallet er høyt kan det skyldes at dere har flere «eldre» påmeldinger som står som ubehandlede/ikke bekreftet.
Dette kan skyldes at de er utsatt eller avlyst, men statusen ikke er endret.

Inne i påmeldingsmodulen kan en sortere alle postene etter «Status» kolonnen for kjapt se hvilke poster dette gjelder.
Deretter huker en av for «Utsatt» - da vil ikke denne posten være med i tellingen i varselet lenger.

 

 Tilbake