Overføre til Documaster 

I fanen ”Arkivsaker” ser du en oversikt over når de enkelte dokumenter er overført til Documaster.

Dersom alle dokumenter i en arkivsak er overført vil det stå GRØNN HAKE i kolonnen for DM status.

Alle andre saker som har dokumenter som ikke er overført vil ha RØD PIL her.

 

 

Overfør dokumentene

I fanen "Dokumenter", markèr dokumentet (eller flere) med venstre pil til linjen blir blå

Høyreklikk og Overfør til Documaster

 

Bekreft at du vil overføre.

 

Når alle dokumentene i en arkivsak er overført, får arkivsaken grønn hake i DMstatus og arkivsaken kan settes til avsluttet.

 

PS!

Administrator kan overføre større mengder arkivsaker om gangen.
Se veiledning Overføre til Documaster som administratorTilbake