Viser mange lokaler i kalenderenHar du mange lokaler på et arrangement kan visningen bli som dette:

 

Gå til admindelen i Medarbeideren og finn  aktuelle lokaler:

 

Marker lokalet som ikke skal vise i kalenderen og skriv inn det du vil skal vise i kalenderen. I dette tilfelle "Sandnes kirke". 

 

Når alle valgte lokaler har det samme i "Publiser til web", vil kun dette vise i kalendervisningen på nettsiden:Tilbake