Hvordan får jeg dag i kirkeåret med på kalenderviningen på nettsiden? 

Gå til labOra Gudstjeneste.

Gå til fanen Publisering.

 

 

Dag i kirkeåret er det som står som Dag under Gudstjeneste.

 Tilbake