Tilgang til dokumentene mine i labOra Verksted 

Har du har mistet tilgang til dokumentene dine? F.eks. i forbindelse med overgang til ny skrivebordløsning?

 

Da må IT-leverandør flytte dokumenter og maler fra gammel plassering til ny plassering. Ny plassering må være i mappe som speiles på din lokale maskin.

 

Gå til Innstillinger.

Legg inn ny filplassering:

 

Trykk OK.

 

Hvis lisensnummer mangler, legg også inn dette (= organisasjonsnummeret til soknet)Tilbake