Hvordan filtrere i Oversikt i labOra Menighet? 

Filtrere på status

Du kan filtrere visningen etter statuser ved å klikke på «Filtrer liste» i statusvinduet. Når du klikker på en status her vil oversiktlisten vise bare den du har valgt.

 

Trykk "Tøm filter" hvis du vil fjerne filtreringen og se alle statuser i oversikten.

 

 

Filtrere på valgt data

Du kan også filtrere på data som står i en av kolonnene,  f.eks. vise alle hendelser i en kirke. Markèr en handling som inneholder det ordet du vil filtrere på, her har vi valgt hendelse med "Stornes kirke".

 

Deretter klikker en på filtreringssymbolet i denne kolonnen.

 
 

Da vil bare hendelser fra denne kirken vise i oversikten:

 

 

Fjerne filtrering

For å fjerne filtreringer klikker du på «Tøm alt» eller fjerner enkelte filter nede i bunn av skjermen:


 Tilbake