Overføre feriedager
Slik gjør du (administrator):

  • Gå til "Organisasjon"
  • Finn den ansatte det gjelder
  • Velg året du skal justere i
  • Klikk på "Rediger"
  • Skriv inn totalt disponible feriedager
  • Lagre og lukk

 

Noter gjerne i kommentarfeltet hva og hvorfor du har overført.


Det er ingen søknad i programmet for overføring av ferie ala Fraværssøknad. Tilbake