Overføring av konfirmanter i "nye" labOra Menighet 

Konfirmantene må ligge i en gruppe som ligger på menighet/sokn nivå i Medarbeideren, ikke på fellesrådsnivå.


Dersom konfirmantkullet har blitt konfirmert på flere gudstjenester er det greiest å gruppere konfirmantene etter konfirmasjonsgudstjeneste og overføre dem i puljer pr. gudstjeneste.

 

Velg konfirmantene som du skal overføre (velg kun de som hadde samme konfirmasjonsgudstjeneste).

Klikk på «Eksporter/Importer» og deretter «Overfør til Menighet»

 

 

Da får en opp et vindu som vist under der en setter tid og sted for konfirmasjonsgudstjenesten for de valgte konfirmantene.

 

Konfirmantene er overført til labOra Menighet og du kan se dem i Oversikt på den aktuelle menigheten.

 

 

 

Fra labOra Menighet kan konfirmantene overføres til Medlemsregisteret ved å klikke Overfør pr. konfirmant eller ved å overføre alle med «Overfør alle»Tilbake