Utfylling av tilgjengelighets-erklæringTilgjengelighetserklæringen som dere skal fylle ut er et skjema som dere finner på uustatus.no
Dere logger inn med BankID og legger inn org.nr og kode dere har fått tilsendt.

Velg «Ny erklæring»

 

Skjemaet inneholder følgende seks hovedpunkter med tilhørende underpunkter

 

Under er forslag til utfylling av de ulike punktene for kunder som har nettsider levert av Vitec Agrando.


De fleste svarene er felles for alle kunder, men på enkelte spørsmål kan det være lokale avvik som må vurderes.

Vitec Agrando er ansvarlig for at de tekniske løsningene på nettsiden er oppdatert i henhold til kravene. Menigheten/fellesrådet er ansvarlig for at innholdet som blir publisert oppfyller kravene.

 

 

A – Om nettstedet

 

Nettstedets navn:
Adressen til nettstedet (eks. stornes.menighet.no)

Nettadresse (URL) til fremsiden:
Hele adressen til nettstedet (eks. https://stornes.menighet.no)

Hvem har tilgang til nettstedet:
Alle

 

 

B – Vurdering av nettstedet

 

Er nettstedet testet og vurdert?

Ja

 

Hvem har test og vurdert nettstedet:

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp

 

Rapport tittel

Vurdering av nettsidene

 

Lenke til rapport:

Her kan du bruke ulike nettsider for å teste tilgjengeligheten på nettsiden deres.

Vi anbefaler å bruke:
https://www.accessibilitychecker.org

Her legger du inn adressen til nettsiden og velger Worldwide.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk så på Check website

Når testen er ferdig åpnes en ny side med resultatet.
Adressen til denne siden legger dere inn i feltet for «Lenke til rapport»

Dere trenger ikke å lese og forstå resultatet av denne da den kun tester det tekniske, som for eks. kontraster i moduler ol. Når rapporten er laget, skal dere kun kopiere URL'en og lime den inn i erklæringen.

NB! Denne rapporten kan se noe skummel ut når den er ferdig. Den vil vise at nettsiden skårer lavt og at dere har noen "Critical issues". Dette er på grunn av feil som ligger i selve oppsettet. Det er det vi som må ordne opp i, og dere vil få beskjed fra oss når disse endringene er på plass.

 

For følgende underpunkter mener vi at dere kan svare «JA» på spørsmålet «Oppfyller alt innhold kravet?»

 

1.1.1                     Ikke-tektslig innhold (hvis/når du har lagt inn alternative bildetekster)
                             Alternativ bildetekst på artikkelbilder

1.3.1                     Informasjon og relasjoner

1.3.2                     Meningsfylt rekkefølge

1.3.3                     Sensoriske egenskaper                

1.3.4                     Visningsretning

1.3.5                     Identifiser formål med inndata


1.4.1                     Bruk av farge

1.4.2                     Styring av lyd

1.4.3                     Kontrast

1.4.4                     Endring av tekststørrelse

1.4.5                     Bilder av tekst

1.4.10                   Dynamisk tilpasning

1.4.11                   Kontrast for ikke-tekstlig innhold

 

2.1.1                      Tastatur

2.1.2                      Ingen tastaturfelle

 

2.3.1                      Terskelverdi på maksimalt tre glimt

 

2.4.1                      Hoppe over blokker

2.4.2                      Sidetitler

2.4.3                      Fokusrekkefølge

2.4.4                      Sidetitler

2.4.6                      Overskrifter og ledetekster

2.4.7                      Synlig fokus

 

2.5.1                      Pekerbevegelser

2.5.2                      Pekeravbrytelse

2.5.3                      Ledetekst i navn


3.1.1                      Språk på siden

3.1.2                      Språk på deler av innhold

 

3.2.1                      Fokus

3.2.2                      Inndata

3.2.3                      Konsekvent navigering

3.2.4                      Konsekvent identifikasjon

 

3.3.1                      Identifikasjon av feil

3.3.2                      Ledetekster eller instruksjoner

3.3.3                      Forslag ved feil


4.1.1                      Parsing

4.1.2                      Navn, rolle, verdi

4.1.3                      Statusbeskjeder

 

For følgende underpunkter må dere ta en egen vurdering av nettsiden og vi foreslår følgende svar:

 

1.1.1                      Ikke tekstlig innhold (Nivå A)

(HVIS DERE IKKE HAR LAGT INN ALTERNATIV BILDETEKST)

Oppfyller alt innhold kravet?

Nei
Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket

Eksempel:
Vi har ikke lagt til tekstalternativ til bilder.

Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

 

1.2.1                      Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Oppfyller alt innhold kravet?

Her vil det varierer fra nettside til nettside hva dere skal svare.

Om dere ikke har lyd eller video på nettsidene svarer dere «Vi har ikke denne typen innhold»

Om dere har lyd eller video på nettsidene svarer dere:

Nei
Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket.

Eksempel:
Det er ikke alternativ tekst for lyd og video publisert på nettsiden.

Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

1.2.2                      Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Her vil det varierer fra nettside til nettside hva dere skal svare.
Om dere ikke har videoer på nettsidene svarer dere «Vi har ikke denne typen innhold»

Om dere har videoer på nettsidene svarer dere:

Nei
Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket.

Eksempel:
Video er ikke tekstet.
 
Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

1.4.12                   Tekstavstand

Oppfyller alt innhold kravet?

Nei
Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket:

Eksempel:
Per i dag er ikke dette mulig på nettsiden vår.

Det kan derfor i noen tilfeller være vanskeligere for synshemmede brukere å lese innholdet.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

                              

Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

1.4.13                   Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus

Oppfyller alt innhold kravet?

Nei
Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket:

Eksempel:
På noen sider kan det være lite pusterom mellom knappene. Dette kan forårsake at personer med nedsetter håndfunksjon eller som har lett for å trykke feil, kan få problem med å navigere på nettstedet.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

 

Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

2.1.4                      Hurtigtaster som består av ett tegn

Oppfyller alt innhold kravet?

Vi har ikke denne typen innhold

 

2.2.1                      Justerbar hastighet

Oppfyller alt innhold kravet?

Vi har ikke denne typen innhold

 

2.2.2                      Pause, stopp, skjul

Oppfyller alt innhold kravet?

Vi har ikke denne typen innhold              

 

2.4.5                      Flere måter

Oppfyller alt innhold kravet?

Nei

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket:

Eksempel:
Vi oppfyller ikke alltid kravet for navigering på gjentatte måter. Malen vi bruker har mangler angående søkefunksjon. Det kan være vanskeligere for alle brukere å finne innhold.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

 

Fins det tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Nei

 

2.5.4                      Bevegelsesaktivering

Oppfyller alt innhold kravet?

Vi har ikke denne typen innhold

 

3.3.4                      Forhindring av feil

Oppfyller alt innhold kravet?

Vi har ikke denne typen innhold

 

 

 

 

C – Om tilbakemeldingsfunksjon

 

Har virksomheten en tilbakemeldingsfunksjon?

Ja

Legg inn kontaktinfo dere vil bruke til dette.

 

 

D – Arbeid med uu av ikt

 

Her kan dere om dere ønsker det legge inn hvordan dere jobber med universell utforming.

 

 

 

E – Oppsummering

 

 

Her får dere en oppsummering av hva dere har registrert.
I bunn av denne oppsummering er det to felter som dere må bekrefte før dere kan produsere tilgjengelighetserklæringen.

Etter at den er produsert vil dere få en lenke til erklæringen som legges ut på nettsiden.

 Tilbake