Registrer gravferd
For dere som ikke overfører gravferder fra Ecclesia har vi nå laget en enkel måte å registrere informasjon om avdøde og pårørende/kontaktpersoner på i Medarbeideren. I Påmeldingsmodulen finner du knapp for å registrere «Ny gravferd» oppe i menylinjen.

I nedtrekksfeltet for type påmelding kan du velge "Gravferd" for å få oversikt over planlagte gravferder (som er registrert). Herfra kan du overføre gravferden til labOra Menighet. 

Manuelt registrerte gravferder vil også havne i systemgruppe for Kirkelige handlinger.Tilbake