Alternativ bildetekst på artikkelbilder 

Den alternative tekstens formål er å inkludere dem som av ulike grunner ikke kan se bildet.

 

En alternativ bildetekst, eller alt-tekst, er en beskrivelse av hva bilder på nett inneholder og hva bildene eventuelt lenker til. Alt-teksten er ikke det samme som en synlig bildetekst som du gjerne ser i aviser. Når noen ikke kan se bildene dine eller har slått av bildevisning, får de i stedet opplest alt-tekstene du har skrevet.

Dersom du lar alt-tekstfeltet stå tomt, risikerer du at bildenes filplassering og filnavn blir lest opp av skjermleseren i stedet. Filnavn som “IMG 1402.jpg” gir ingen informasjon og kan tvert imot virke forstyrrende for den som leser. Unntaket for å ikke bruke alt-tekst er når filnavnet er forenelig med hva som er avbildet.

 

Slik legger du til alternativ bildetekst:

 

Når du lager en ny eller redigerer en artikkel kan du finne dette feltet i bunnen av artikkelredigeringen, og det er her du kan legge inn en alternativ bildetekst.

 

 

Du legger altså til bildet som på vanlig måte ved å velge «set image», så kan du skrive inn alt-tekst.

 

 

 

 

 

Her er et enkelt eksempel på hvordan dette kan se ut:


 

Tips: Beskriv bildets motiv for noen som ikke kan se det. Da har du trolig alternativ-bildeteksten din klar.

 

Hva med andre bilder på nettsiden? De skal selvsagt også ha alternativ bildetekst. 

Alternativ bildetekst på bilder i innholdTilbake