Konfirmantbehandling - Trinn 4 

Etter konfirmasjonen:

  • Finn gruppen(e) i Medarbeideren
  • Pass på at gruppen ligger på et sokn
  • Sjekk at alle konfirmantene har merket "Konfirmant"
  • Velg konfirmanter for hver konfimasjonsgudstjeneste
  • Overfør til labOra menighetTilbake