Utseende i labOra Gudstjeneste  • Gå til Vielse, Gravferd eller Gudstjeneste
  • Klikk på knappen UTSEENDE
  • Kryss av for de kolonnene du vil se på de respektive utvidelsene
  • Da husker den dette når du veksler mellom de ulike visningeneTilbake