Klargjøre for publisering til skjerikirken.no 

Før dere kan publisere arrangement på skjerikirken.no direkte fra Medarbeideren må dere legge inn fullstendig adresseinformasjon om lokalene i Medarbeideren.
Dette gjøres i Admin-modulen i Medarbeideren (tilgjengelig for administratorer)

 

 

 

Inn i Adminmodulen finner en lokalene «Utstyr og lokaler»

 

Informasjonen som skal legges inn pr. lokale er adresse, postnummer, poststed, kommune og fylke.

 

Vi anbefaler også at en trykker på «Velg posisjon» og legger inn nøyaktige koordinater for hvor bygget er. Dette vil gi en enda mer nøyaktig beskrivelse på Skjerikirken.

 

Hvordan arrangement publiseres avhenger også noe av hvilke leverandør dere har på nettsidene.
En må derfor også pr. organisasjon legge inn info om dette i Medarbeideren.

Dette gjøres i Adminmodulen og hovedfanen til organisasjonen.

 

Under Hjemmeside-leverandør velger en mellom Vitec Agrando, EPI-server(Den norske kirke) eller Andre.Tilbake