i Kirken - Hva er det egentlig?Følg gudstjenesten på mobilen mens du er i kirken


Hvorfor det? -tenker du kanskje, men det har faktisk mange fordeler for mange:

  • Alternativ til storskjerm for de som ikke kan ha det i kirken
  • Gunstig for de med nedsatt hørsel eller syn
  • Lettere å følge liturgien
  • Del med en venn. Du kan videresende lenke slik at gudstjenesten blir tilgjengelig for andre som ikke er tilstede.

Dette blir tilrettelagt av den som setter opp gudstjenesten i labOra Verksted.

Appen iKirken er gratis og tilgjengelig for iPhone, Android og Windows Phone.

 Tilbake