Bytt tjenester i menigheten med Credo! 

Credo app er et produkt som er utviklet for å gjøre det lett for frivillige i menigheten å bytte tjenester på gudstjenesten uten å måtte involvere ansatte på kontoret. Appen har stadig blitt utviklet, og nå har den flere funksjoner og fordeler enn noen gang.
 

Funksjoner i Credo:

  • Kontorpersonalet legger ut gudstjenesteplan over en gitt periode, og alle tjenester blir umiddelbart tilgjengelig for frivillige til å "plukke opp".
  • Når bemanningen på gudstjenestene er på plass så vil en til enhver tid ha sanntid oversikt både i Credo appen og i labOra Gudstjeneste.
  • Alle som er involvert i en gudstjeneste får push varsel når et bytte skjer.
  • Full liturgi/gudstjenesteprogram på den respektive gudstjeneste er tilgjengelig i Credo app så snart personalet har lagt det ut.
  • Kirketjener eller annet personell kan umiddelbart etter gudstjenesten legge inn aktuelle data til statistikken direkte i Credo appen.

 
For brukeren er det bare til å installere appen, og dere på kontoret ser den samme informasjonen direkte i labOra Gudstjeneste.

 Tilbake