Endring i publisering til Skjerikirken 

Kirkerådet og Kirkepartner har gjort noen endringer i hvordan en publiserer hendelser til Skjerikirken og nettsider levert fra Kirkepartner. Derfor har vi også har gjort noen endring knyttet til dette i Medarbeideren:
 

  • Publisering av regelmessige arrangement
  • Publisering til Kirkepartners nettsider gjøres nå via Skjerikirken

 

Publisering av regelmessige arrangement

Nå er det mulig å publisere også regelmessige arrangement fra Medarbeideren til Skjerikirken. Publiseringen skjer på samme måte som for enkelt arrangement.

 

Publisering til Kirkepartners nettsider

Publisering til Kirkepartners nettsider gjøres nå via Skjerikirken

 

Kirkepartner-kunder må gjøre dette: 

  • I Medarbeideren må dere sette opp at dere bruker Kirkepartner som nettsideleverandør. Se hvordan dette gjøres her: Registrer nettsideleverandør i Medarbeideren
  • Alle arrangement som allerede er sendt til nettsidekalender vil fortsatt ligge der, men for få publisert nye arrangement og eventuelle endringer på eksisterende arrangement må disse publiseres på ny.

 

Slik publiserer du til Skjerikirken og Kirkepartner-nettsider


På avtalen i Medarbeideren har nå Kirkepartnerkunder en fane som heter "Publiser til web" .

  • Velg om arrangementet skal vises på hjemmesiden.
  • Velg om arrangementet skal vises på Skjerikirken. 


Hvis du velger å publisere til Skjerikirken vil du også publisere til hjemmesiden.

 Tilbake