Del gudstjenestelistenDefiner en delingsrapport som får en lenkeadresse du kan publisere på nettsiden eller sende til dine medarbeidere.

Med delingsrapport vil mottakerne alltid ha oppdatert informasjon om hvem som er tildelt hvilke tjenester på gudstjenestene.

På denne siden kan en søke på person slik at en enkelt finner de gudstjenestene en har tjenester på selv. En kan også filtrere på dato.

 

Slik oppretter du en delingsrapport: Online delingsrapport

 

 Tilbake