Nettsider for gravplassforvaltning 

Flere og flere ser behov for egne nettsider som gir publikum livssynsnøytral informasjon om prosessen rundt gravferd. Den norske kirke har utviklet en designmal for dette formålet, og vi leverer nettsider basert på denne.

 

Først ut er Gravplassmyndigheten i Hamar.
 
Ta en titt på de nye sidene: Gravplassmyndigheten i HamarTilbake