Ingen Googlesynk 

Synkronisering mellom Medarbeideren og Google-kalendere avvikles

Vi har noen brukere som synkroniserer sin Medarbeider-kalender med sin Google-kalender. Flere og flere synkroniserer derimot sin kalender i Medarbeideren mot fellesrådets Outlook-kalender. I praksis betyr det at i noen tilfeller synkroniseres en brukers kalender i fellesrådets Outlook til en Google-kalender. Dette reiser en del sikkerhetsmessige spørsmål.

I forståelse med Sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet i kirken, har vi derfor besluttet å avvikle synkroniseringen mellom Medarbeideren og Google.
Tjenesten blir stoppet 31. mai 2024.Tilbake