labOradagene 2021

Endelig kan vi møtes igjen!

 

  • 29. september i Stavanger (Quality Airport hotel, Sola)
  • 30. september i Oslo (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport)

 

Gå til påmelding

 

Program

Husk å møte i god tid for registrering før progarmmet starter. Registrering åpner kl 08.45.
Vi har to felles samlinger. Ellers vil det være tre og tre parallelle seminar samtidig.

 

09:05 - 09:50 (felles)

Velkommen

 

Hurra, vi er samlet!

Vi starter dagen med en fellessamling der vi vil presentere noen av de løsningene vi har lansert i den siste tiden. I tillegg kommer vi til å vise dere en del av de tingene vi jobber med nå og tanker for nye ting som kanskje kommer de neste årene....

10:00 - 10:40

Nettsider 1

 

Vi lager en artikkel sammen.

Gjennomgang av hele prosessen ved å lage en artikkel, plassering og publisering av denne. 
Vi ser på hva er viktig å ha med og å tenke på.

 

Passer for:
Trosopplærere, menighetsarbeidere og de som lager innhold til nettsidene.

labOra Gudstjeneste

 

For deg som planlegger gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Planlegging av tidspunkter og ressurser knyttet til gudstjenesten. LabOra Gudstjeneste er en modul i Medarbeideren. Det er et eget seminar om innhold i gudstjenesten – Verksted.

Passer for: Prester, ledere og evt personell som koordinerer bruk av frivillige i gudstjenesten.

Agrando Drift

 

En presentasjon.

Vi leverer drift og kontorstøtteprogram slik at dere kan få samlet det meste av IKT-tjenestene hos en leverandør. I dette seminaret blir det en presentasjon av denne løsning og god tid til spørsmål fra dere som deltakere.

Passer for: IT-ansvarlig og beslutningstakere rundt IT-løsninger

10:50 - 11:30  

Nettsider 2

 

Nettsidestruktur

Hvorfor er fremsiden som den er? Hvor mange og hvilke sider er gunstig. Hvordan gjøre det lett for forfatterne å legge ut innhold på rett sted?
Vi ser litt på kategorier og moduler. Vi ser litt på opprettelse av sider.

Passer for: Kirkeverge eller webansvarlig.

Medarbeideren 1

 

Grunnleggende bruk av Medarbeideren

Medarbeideren ble i april 2021 sluppet i ny versjon. Vi går gjennom grunnleggende bruk av Medarbeideren med fokus på kontakter, kalender og publisering av kalenderhendelser til nettsider. Vi tar utgangspunkt at deltakerne allerede er registrerte brukere og har logget på for første gang. 

Passer for:  Alle som bruker Medarbeideren

Tid for ledere

 

Erfaringer og tips ved bruk av TID som verktøy i personalomsorgen.

Godkjenningsprosedyre: Unngå feil og fallgruver.
Håndtering av «røde dager»/helligdager. 
Utvikling av TID med nye funksjoner.

Passer for: Ledere og administratorer i TID

11:30 - 12:30  

Lunsj

12:30 - 13:10  (felles)

Magnus Hvalvik fra Kirkerådet

 

Kirkens digitale strategi

Hvalvik vil presentere digitaliseringsstrategien i kirken og hvordan de ønsker å nå målene.

13:20 - 14:00

Påmeldinger dåp/vigsel

 

Gjennomgang av påmeldingsløsningen for dåp og vigsel.

Sammen går vi gjennom hele prosessen fra publisering av ledige plasser/tidspunkt til hvordan det ser ut for de som skal melde seg på og ikke minst hvordan dere behandler forspørselen i Medarbeideren. 

Passer for:  Alle som jobber med forespørsler om dåp/vigsel

Tid for ansatte

 

Planlegging av arbeidstid – nyttige tips.

Spesifisering av arbeid, røde ansikt, tillegg osv.  
Bruk av TID App'en.
Utvikling av TID med nye funksjoner.

Passer for: Alle som bruker TID

Documaster

 

Har´u bruk for´e??
En diskusjon om bevaringsverdi og arkivering

Arkiv er en viktig, og lovpliktig del av tjenesten for alle organer som yter tjenester i Norge. Kanskje spesielt viktig er arkiv for de som jobber med, og håndterer kontakt med enkeltpersoner i både glede og sorg. Men hva er egentlig et arkiv, og hvordan arbeider man med et arkiv for å sikre den rette informasjonen? For ikke å si; hva med den informasjonen man ikke kan ta vare på?

Seminaret holdes av Petter Høiaas i Documaster. Delvis basert på et webinar om arkivering som ble gjort i samarbeid mellom Vitec og Documaster i vår, skal vi ha en presentasjon og åpen dialog om arkiv og arkivering.

 

14:15 - 14:55

Medarbeideren 2

 

Dette seminaret tar for seg rollen som administrator i Medarbeideren.

Vi går gjennom følgende pensum:

- Opprettelse av brukere
- Legge til og bruke etiketter
- Lage og bruke maler
- Lage og bruke skjekklister
- Vedlikehold av takkofferliste
- Opprettelse og bruk av stabsfunksjoner
- Kort innom brukerroller
- Tildeling av SMS rettigheter og avsendernummer
- Oversikt over brukerrolle og fjerning av bruker
- Legge til lokaler og utstyr

Passer for: Administratorer i Medarbeideren

labOra Verksted

 

Hvordan lage gode maler som hensyntar den lokale grunnordning.

Dette er nøkkelen til effektiv bruk av labOra Verksted.
I tillegg vil vi bruke tid på å planlegge en gudstjeneste basert på en slik mal.
Noen spennende nyheter vil også bli presentert!

Passer for: Prester og andre som jobber med planlegging av gudstjenester

labOra Arkiv

 

LabOra Arkiv har allerede fått en makeover. Se hva som er nytt!

Den er nå bygget på samme mal som Medarbeideren. Samtidig har vi gjort noen forbedringer etter ønsker fra kundene dette året det har vært i bruk. Vi kjører en demo av LabOra Arkiv.

Passer for:
De som allerede bruker programmet og for de som ikke har digitalt arkiv ennå, men er i tenkeboksen.

15:10 - 15:50

Påmelding

 

Påmeldingsmodulene på nettsidene

Seminaret tar for seg 3 forskjellige påmeldingsmoduler der vi klargjør Medarbeideren for mottak av påmeldte, samt setter opp påmeldingsskjema for bruk på nettsidene. Seminaret passer for alle som ønsker å bruke automatisert påmelding til arrangementer. Vi går også innom påmelding med fremmøteregistrering.

Passer for: Alle som jobber med påmeldinger

labOra Menighet

 

Presentasjon av nye Menighet

Den nye versjonen av labOra Menighet blir lansert i løpet av 2021. Denne har en mye tettere integrasjon mot eKirkebok og kirkens medlemsregister.
I denne presentasjonen vil vi vise hvordan arbeidsprosessene med kirkebokføring blir drastisk forenklet.

Passer for: Alle som bruker Menighet

labOra Saksbehandler

 

Hvor går veien videre for labOra Saksbehandler og hva tenker vi å tilby fremover?

Hva er neste steg for brukere av labOra Saksbehandler?

Litt om tilgangsrettigheter, arbeidsrutiner og ansvar.

Passer for:
Arkivansvarlige

Påmelding:


Prisen pr. deltaker er:

  • Påmelding fra 22. aug: kr. 1 595,-

 

Fyll ut skjemaet under for å melde på deltakerne i din organisasjon.