labora menighet

logo LabOra Menighet

 

LabOra Menighet inneholder bl.a.
- Kirkebokføring
- Opprett flere kirkebøker 
- Sette tilgangsrettigheter til kirkebøkene 
- Oppslag mot Den norske kirkes medlemsregister 
- Låsing av poster etter innføring 
- Overføring til andre kirkebøker 
- Attester 
- Utskrift av fadderbrosjyrer 
- Kvartalsrapporter 
- Rapport til kirkeboken
- Utskrift av brev knyttet til de forskjellige registre Kvartalsrapporter 
- Rapport til kirkeboken 
- Utskrift av etiketter/konvolutter 
- Utskrift av Årsstatistikk 
- Overføring til kartotek 
- Forespørsler til kartotek 
- Rapporter 
- Fremmøtelister
- Dokumentmaler
- Fletting mot adresseregister