labora saksbehandler

logo saksbehandler

Saksgang, møtebehandling og arkiv

 

- Arkivmodul med NOARK 5 godkjent arkiv 
- Saksbehandlingsmodul 

- Utvalgsbehandlingsmodul 
- Epostmodul 

 
Råd/utvalgsmodul
Oppslag mot adresseregister for DNK
 
Modul for tilgangsstyring 
 - Tilgangsstyring til arkiv 
 - Tilgangsstyring til graderte dokumenter
   
Flere arkiver i samme program 
- Velg mellom forhåndsdefinerte arkivnøkler
- Lag egen arkivnøkkel basert på en mal 
- Enkle rutiner for registrering av dokumenter
- Avskrivning av dokumenter
- Restanseliste
- Saksliste/Innkalling/Møtebok 
- Offentlig/Intern postjournal
- Integrering av epost 
- Scanning av dokumenter
- Kopiering/Flytting av dokumenter 
- Redigering av maler
- Avansert søkefunksjon