labOra Menighet

Registrering av kirkelige handlinger

LabOra Menighet er et brukervennlig system for registrering av kirkelige handlinger, utskrift av attester og rapporter knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og døde.

Kirkelige handlinger registerert i Medarbeideren overføres lett til labOra Menighet slik at disse ikke trenger legges inn igjen manuelt. Programmet er også integrert med Ecclesia.tab for web slik at informasjonen om avdøde automatisk oppdateres i labOra Menighet.

Fra labOra Menighet overfører en også enkelt alle handlinger til e-Kirkebok.

LabOra Menighet inneholder bl.a.

 • Kirkebokføring
 • Opprett flere kirkebøker 
 • Sette tilgangsrettigheter til kirkebøkene 
 • Oppslag mot Den norske kirkes medlemsregister 
 • Låsing av poster etter innføring 
 • Overføring til andre kirkebøker 
 • Attester 
 • Utskrift av fadderbrosjyrer 
 • Kvartalsrapporter 
 • Rapport til kirkeboken
 • Utskrift av brev knyttet til de forskjellige registre Kvartalsrapporter 
 • Rapport til kirkeboken 
 • Utskrift av etiketter/konvolutter 
 • Overføring til kartotek 
 • Forespørsler til kartotek 
 • Rapporter 
 • Fremmøtelister
 • Dokumentmaler
 • Fletting mot adresseregister