Labora Tid

Planlegging av arbeidstid

LabOra TID for fellesråd baserer seg på samme «motor» som TID for prester (standardverktøy for alle prester fra 1.1.2017).

  • LabOra TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planlegging av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype.
  • TID er tilrettelagt for enkel registrering/rapportering av gjennomført arbeidstid.
  • Søke om permisjon, ferie og fravær.
  • Melde fra om sykefravær.
  • Den enkelte ansatte har løpende full oversikt over egen tidssaldo i forhold til arbeidsplanen
  • Leder/overordnet har løpende oversikt over de enkelte ansattes tidsbruk og tidssaldo.
  • Integrert med Medarbeideren: Planlagt arbeidstid vises på den ansattes kalender i Medarbeideren og er tilgjengelig for hele arbeidsfellesskapet.
  • Motsatt ser en allerede planlagte aktiviteter i Medarbeideren når en legger sin arbeidsplan.
  • Arbeidsplaner kan legges av overordnet eller den ansatte selv.
  • Systemet er nettbasert – alt en trenger er tilgang til internett.

For installasjonsfiler for PC og Mac gå til vår nedlastningsside