labora verksted - gudstjeneste

Planlegging av den enkelte gudstjeneste og dens innhold:

 • Planlegging av alt innhold
 • Bygg DIN lokale grunnordning for bruk i planleggingen
 • Integrasjon med Salmebok 2013 (tekst, lyd, notebilder)
 • Utskrifter for nesten alle behov
 • Produser svært gode presentasjoner (PowerPoint) med noen få klikk (storskjerm)
 • Publiser gudstjenesten for mobil/lesebrett knyttet til geografiske koordinater (småskjerm)
 • Bibliotek med alle gudstjenesteordninger på bokmål og nynorsk
 • Bibel 2011 på bokmål og nynorsk
 • Del bibliotek av lokale gudstjenesteordninger i prostiet
 • Integrert med salmeforslag fra Eide forlag (krever lisens på N13)
 • Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie integrert i biblioteket (krever eget abonnement)


Se fullstendig dokumentasjon her

Labora gudstjenesteplanlegger

Langtids- og kalender-planlegging av gudstjenester:

 • Tilbys som modul i «nye» Medarbeideren
 • Deler data med Medarbeideren (ingen synkronisering)
 • Plattformuavhengig og nettbasert
 • Planlegg gudstjenester for neste semester/halvår med noen få klikk
 • Knytt personer og/eller grupper til funksjoner/roller i planen.
 • Fantastisk elegant oversikt over manglende ressurser (personer til funksjoner)
 • Tydelig og umiddelbar visning av om ressurser (personer og lokaler) er ledige
 • Ressurskonflikter (= dobbelbooking av personer og lokaler) vises i planen
 • Enkel publisering til nettsider - også detaljer om gudstjenesten
 • Integerert med dåpspåmelding via nettsidene

 

Se fullstendig dokumentasjon her