Produkter
Medarbeideren

Medarbeideren

Planleggeren for alt som vedrører kirken/menigheten
 
Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Dette gjør programmet til en god ”medarbeider” i menigheten.
Les mer om Medarbeideren

LabOra TID

LabOra TID

LabOra TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planlegging og rapportering av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype. Allerede i planleggingsfasen vil den ansatte få en oversikt over tillegg, pluss/minustimer og med integrasjon mot Medarbeideren er det lett å se når det er planlagt aktiviteter.

Les mer om LabOra TID

LabOra Portal

LabOra Portal

LabOra portal er en løsning for hjemmeside til fellesråd og menigheter.
 
Løsningen er tett integrert med Medarbeideren. Publiserte avtaler oppdateres automatisk på hjemmesiden. Påmeldinger flyter motsatt vei fra hjemmesidene inn i Medarbeideren.
Les mer om LabOra Portal

LabOra Credo app

LabOra Credo app

LabOra Credo er appen for frivillige og ansatte gudstjenestemedarbeidere.

  • Gudstjenestemedarbeidere kan super-enkelt bytte tjenester seg imellom.
  • Credo-brukere har tilgang til eget samtalerom knyttet til den enkelte gudstjeneste.

Credo forutsetter at menigheten bruker LabOra Gudstjenesteplanlegger.

Les mer om LabOra Credo app

LabOra Drift

LabOra Drift

Agrando leverer nå også drift og kontorstøtteprogram. På den måten kan våre kunder få samlet det meste av sine IKT-tjenester hos en og samme leverandør. Agrando leverer allerede fagsystemer til nær 80% av norske menigheter og fellesråd. Mange kunder har over tid utfordret oss på å også ivareta behovet for driftstjenester.

Les mer om LabOra Drift

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste er et planleggingsverktøy for alt som vedrører gudstjenesten. 
 
Systemet består av 2 deler:
- LabOra Gudstjenesteplanlegger: Effektiv langtidsplanlegging av gudstjenester. Modul i Medarbeideren.
- LabOra Verksted - gudstjeneste: Innholdsplanlegging av gudstjenesten. Integrasjon mot salmebok N13.
Les mer om LabOra Gudstjeneste

LabOra Saksbehandler

LabOra Saksbehandler

Programmet for å ivareta all saksbehandling for fellesråd, menighetsråd, prost og sokneprest. Noark 5.4-godkjent arkiv.
 
Her registreres inngående og utgående post i hht. KAs arkivnøkkel. Programmet dekker saksbehandling i råd og utvalg med saksdokumenter, innkalling og protokoll fra møtet. Systemet gir enkel lagring av e-post i saksbehandlersystemet.  
Les mer om LabOra Saksbehandler

LabOra Menighet

LabOra Menighet

Programmet for Kirkebok, kartotek m.m
 
LabOra Menighet er et profesjonelt og brukervennlig system for registrering av kirkelige handlinger, utskrift av attester og rapporter knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og døde.
 
Programmet er integrert med Ecclesia.tab for web slik at informasjon om avdøde automatisk oppdateres i LabOra Menighet.     
Les mer om LabOra Menighet

Påmelding med betaling

Påmelding med betaling

Både modul for Generell påmelding og Konfirmant-påmelding (påmelding på nettsidene) støtter betaling ved påmelding.
Den som melder seg på betaler med bankkort (Visa eller Master) samtidig som påmeldingen skjer.

Les mer om Påmelding med betaling

Tekstverksted med Eyvind Skeie

Tekstverksted med Eyvind Skeie

Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning. Det er knyttet til kirkeår, gudstjeneste og bibeltekster.

Tekstverkstedet er utviklet av prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie i samarbeid med Agrando.

Tekstverkstedet publiseres gjennom biblioteket i LabOra Verksted, eller appen "Tekstverkstedet" (Lesebrett/smarttelefon). Last ned på AppStore eller GooglePlay.

Les mer om Tekstverksted med Eyvind Skeie

Varmestyring integrasjon

Varmestyring integrasjon

Spar tid og penger med varmestyring!

Med varmestyring integrert med Medarbeideren vil de bookede lokalene ha riktig temperatur til rett tid uten at du trenger å tenke på det. 

Vitec Agrando anbefaler klima- og varmestyring fra Jeff Electronics som er Nordens ledende leverandør av SD-anlegg for kirkebygg. Gjennom systemet CCKirke leverer Jeff varmestyring til ca. 600 kirker i Norge og Sverige. Vitec Agrando og Jeff AB har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for kirkemarkedet i Norge og Sverige.

Jeff Electronics AB
Kontakt Agrando as for informasjon

 

Kurs

Kurs

Vi tilbyr kurs og web-demoer i alle våre produkter
 
For å hjelpe dere som kunder å utnytte mulighetene som ligger i våre produkter tilbyr vi spesialtilpassede kurs i alle våre produkter.
 
Vi tilbyr også web-demonstrasjoner av produktene for deg som vil lære mer om programmene før du kjøper dem.
Les mer om Kurs