LabOra Credo

Credo er appen for frivillige og ansatte gudstjenestemedarbeidere.

Gjennom appen kan en super-enkelt bytte tjenester med andre gudstjenestemedarbeidere.

  • Gudstjenestemedarbeidere kan bytte tjenester seg imellom.
  • Push-melding sendes til alle med samme tjeneste når du trenger å bytte en tjeneste.
  • Push-melding sendes til alle med samme tjeneste når noen plukker opp en tjeneste.
  • Melding pushes også til alle involverte på aktuell gudstjeneste - så de er informert samtidig.
  • Endringer/bytter gjort gjennom Credo er umiddelbart oppdatert i LabOra Gudstjenesteplanlegger.
  • Credo-brukere har tilgang til eget samtalerom knyttet til den enkelte gudstjeneste.
  • Skriv meldinger knyttet til aktuell gudstjeneste i Credo.
  • Melding er umiddelbart tilgjengelig for alle andre Credo-brukere.
  • Varsling vises om hvor mange uleste meldinger du har - og til hvilken gudstjeneste.

 

Credo forutsetter at menigheten bruker Medarbeideren og LabOra Gudstjenesteplanlegger.

Credo lisensieres pr. sogn i fellesrådet. En kan ha ubegrenset antall brukere i Credo.

Ta kontakt for informasjon/tilbud...

Dokumentasjon LabOra Credo

Dette er dokumentasjon for gudstjenestemedarbeidere som skal bruke Credo - både frivillige og ansatte.

Last ned...

Dette er dokumentasjon for den som er administrator-bruker i Medarbeideren og som administrerer Credo-brukere i menigheten.

Last ned...

Denne plakaten om Credo kan brukes på kirketorg e.l. for å informere om at menigheten bruker Credo. Plakaten har et QR-merke som kan skannes for enkelt å installere Credo.

Last ned...